Tycho & Crescenda Kerkadvies

 

impuls voor een bewogen kerk

 

Subsidies

FINANCIËLE ONDERSTEUNING

Belangrijke redenen voor de vermindering van de inkomsten binnen gemeenschappen zijn het afnemend kerkbezoek en de dramatische terugloop van de betrokkenheid. Dit maakt het lastig stimulerende activiteiten te ontplooien voor kerk en samenleving.

Tycho & Crescenda Kerkadvies kent wegen om voor bepaalde activiteiten financiële ondersteuning te arrangeren middels subsidies. Het is immers voor de opdrachtgevers gunstig wanneer hun aankopen niet of niet volledig uit eigen beurs betaald hoeven te worden.

SUBSIDIE                                                                                                                                                     GIFTEN               

Onderzoek naar subsidie is vooral zinvol voor:                                                                        De diensten die T&C u levert kunt u vergoeden met een gift.

  • Hulp voor de helper                                                                                                                       Alleen voor de reiskosten wordt 19 cent per km berekend, voor 
  • Samenhang tussen de sociale lagen                                                                                      alle andere kosten is dat 1 op 1. Vooraf legt TC Kerkadvies met
  • Rentmeesterschap en beheer van Gods schepping                                                         u vast om welke activiteiten, kosten en diensten het gaat.
  • Ontmoeting tussen verschillende religieuze groepen
  • Verfrissende verbeteringen van de christelijke traditie                                                  Indien u dat wilt dan denkt TC Kerkadvies graag met u mee
  • Solidariteit tussen de generatie oud & de generatie Y(oung)                                      om de financiering rond te krijgen voor het totaal.