Tycho & Crescenda Kerkadvies

 

dienstbaar in gemeenteopbouw

     

Welkom 

RAAK MIJ AAN                                                        

Door teruglopend kerkbezoek en desinteresse neemt de invloed van de goede boodschap in onze samenleving af. Maar ook door volle agenda's en een druk gezinsleven van positieve leden wordt het tegenwoordig voor een geloofsgemeenschap steeds lastiger om goed te functioneren. Bovendien gaan de zelfbewuste kerkgangers van nu steeds meer voor kwaliteit in de kerk; zij willen ook aangeraakt worden.

EEN BEWOGEN GEMEENSCHAP EN BETROKKEN LEDEN

Tycho & Crescenda Kerkadvies biedt ondersteuning aan kerken en gemeenten. TC geeft goed en deskundig organisatieadvies voor een bloeiende kerkgemeenschap. TC helpt bij het maken van frisse plannen voor cursussen en catechese. TC kent wegen om fondsen te werven en assisteert u bij de opzet van stimulerende activiteiten voor kerk en maatschappij. TC Kerkadvies komt tegemoet aan de pastorale, diaconale, spirituele en organisatorische facetten van het gemeente-zijn.  Op weg een bewogen kerk met betrokken leden in een moderne samenleving.

Tycho komt van Tychikus, een medewerker van de apostel Paulus.         Tycho:   gelukskind

Crescenda komt van Crescens ook een medewerker van Paulus.              Crescenda:   steeds beter

TC Kerkadvies wil graag met u luisteren naar de woorden van Hem, die is en die was en die komt. Luisteren aan de voeten van Jezus onze Heer. Hem meer met elkaar delen maakt ons gelukkig. Geluk dat uitnodigt tot aanbidding van en tot steeds meer eerbetoon aan God, onze Maker.