Tycho & Cresenda Kerkadvies

 

 samen met u en uw gemeenschap

 

Kennismaking

STAD OP EEN BERG

De basisvoorwaarde op weg naar beter is een kerkorganisatie die overzichtelijk is en helder communiceert. Activiteiten die gericht zijn op onderlinge betrokkenheid en dienstbetoon maken jong en oud van de gemeenschap weer enthousiast. Verdieping en groei zorgen ervoor dat ook uw gemeenschap weer tot bloei komt en functioneert als een stad op een berg.

PRIORITEITENPLAN

Wensen, ideeën en klachten kunnen de aanleiding zijn om bepaalde zaken binnen de plaatselijke kerk beter 'neer te zetten'. Door meting en terugkoppeling kan een goede inventarisatie gemaakt worden van de werkelijke pijnpunten en de achterliggende oorzaken. Door elke oorzaak een gewicht toe te kennen kan er een prioriteitenplan opgesteld worden om het gegeven pijnpunt te bestrijden.

Uiteraard kunnen zo ook andere punten aangepakt worden om de organisatie van kerk of gemeenschap te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

- onderlinge hulpverlening   - geloofscursussen          - kerkgroei                           - effectief vergaderen

- ouderenpastoraat                  - liturgie en lofprijzing   - meting preekbeleving  - opstellen beleidsplan en doelstellingen

TC Kerkadvies staat ook ten dienste van uw kerkgemeenschap en weet zich in deze dienst afhankelijk van de zegen van onze goede God.