Tycho & Crescenda Kerkadvies

 

 partners en professionals

 

Informatie

WERKWIJZE

Na een vrijblijvende kennismaking hebt u samen met een adviseur van TC Kerkadvies een intakegesprek waar een eerste inventarisatie wordt gemaakt van verbeter- en pijnpunten. Na interne afstemming vindt een selectie plaats van de drie belangrijkste punten van aandacht. Voor deze top drie vindt een meting plaats en wordt de ernst van de problemen in kaart gebracht. Na analyse van de meetresultaten wordt bekend waar de oorzaken liggen. De stap naar een mogelijke oplossing is dan nabij. Na oplossing kunnen de doelstellingen hoger gelegd worden en kan de volgende verbeterslag gemaakt worden. Borging van het beter functioneren is steeds het sluitstuk dat Tycho & Crescenda Kerkadvies samen met u afwerkt.

PASSIE

TC Kerkadvies werkt vanuit een diepe bewondering voor de schoonheid van de schepping en de structuren die daarin aan te wijzen zijn. Passie voor het scheppingswerk van de almachtige JHWH God. HIJ die zich ook in alle eenvoud in Jezus Christus naar ons mensen heeft toegebogen. 

NADERE INFORMATIE, PRESENTATIE OF CONTACT

Klaas Oordt

partner, docent, consultant         

TC Kerkadvies

Rheezerweg 97

7794 RJ, RHEEZE