Tycho & Crescenda Kerkadvies

 

 goed bestuur alleen bij het juiste zicht

 

Diensten

OPTIMALE BENUTTING CAPACITEITEN

Het effect van de aangebrachte verbeteringen kan met zogenaamde functioneerfactoren gemeten worden. Door doelstellingen vooraf meetbaar te formuleren kan er na verloop van tijd gekeken worden of de verbeteractiviteiten het bedoelde effect hebben. 

ADVIES         

-  opzet verbeteronderzoek   

-  betrokken organisatie   

-  spiritueel (s)preken

-  intervisie voor predikers             

-  opzet beleid en doelstellingen 

-  jongerenwerk

- aandacht voor ouderen                                    

BEGELEIDING 

-  preekbespreking

-  coaching oudsten & leiders

-  pastoraat gehandicapten      

-  match vraag & aanbod gaven

- evangelisatie 

- fondswerving

- diaconale taken

CURSUSSEN 

-  de bijbel voor beginners         

-  catechese, kerkgeschiedenis  

-  oude en nieuwe testament   

-  spreken over je geloof             

-  opvoeding en huwelijk

-  kringleider                

-  inleiding tot de Islam     

 MAATWERK

Voor nevenstaande diensten kunt u TC Kerkadvies inschakelen. Daar waar gewenst kan T&C maatwerk leveren en zo tegemoet komen aan uw specifieke behoeften. 

goed bestuur alleen

bij het juiste zicht op de gaven